Domov » Poplatok za odpad » VZN č. 01/2016 o nakladaní s komunalnymi odpadmi a drobnými stavebnymi odpadmi na uzemi obce Bravacovo