Domov » Archív autora: spravca

Archív autora: spravca

Zber veľkoobjemového odpadu

V dňoch 15. – 22. októbra 2018 sa uskutoční ZBER VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU. Kontajnery sú pristavané v školskej záhrade a pri Turistickej ubytovni Kečka. Potom budú kontajnery pristavené aj v iných častiach obce. O presnom umiestnení a čase zberu v iných častiach obce budú občania včas informovaní. Do veľkoobjemového odpadu PATRÍ: starý nábytok, matrace, koberce. Do veľkoobjemového odpadu NEPATRÍ: biologický odpad, elektroodpad, ...

Zobraziť aktualitu »

Ste pripravení na vykurovaciu sezónu?

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre? Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Každoročne dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, ...

Zobraziť aktualitu »

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby  starostu obce do obecného zastupiteľstva Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie a zverejnenie elektronickej adresy Prílohy: Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia   Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018 Informácie o ...

Zobraziť aktualitu »

Zber elektroodpadu

Obecný úrad v Braväcove oznamuje, že dňa 1. októbra 2018 (pondelok) sa v našej obci uskutoční  Z B E R   E L E K T R O O D P A D U. (chladničky, práčky, televízory, elektrické sporáky, mikrovlnné rúry, vysávače, žehličky, počítače, monitory, videokamery, telefónne prístroje, mobilné telefóny, nástroje na kosenie, vŕtačky, šijacie stroje a iné). Odpad je potrebné vyložiť k bráne svojho domu ...

Zobraziť aktualitu »

Oznámenie pre majiteľov psov

Obec Braväcovo v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov o z n a m u j e  vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť : – zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov transpondérom, ...

Zobraziť aktualitu »

Upozornenie a výzva pre vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy

Okresný úrad Brezno, odbor pozemkový a lesný  U p o z o r ň u j e     a    v y z ý v a  každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona. Každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný: Vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou Predchádzať výskytu ...

Zobraziť aktualitu »