Domov » Archív autora: spravca

Archív autora: spravca

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 25.01. 2018

Pozvánka OZ 25.01.2018 Materiál:  k bodu 4 – návrh plánu kontrolnej činnosti k bodu 5 – žiadosti o dotácie od obce k bodu 5 – žiadosti o poskytnuie dotácií – prehľad poskytnutých dotácií k bodu 6 – dokončenie prístavby futbalových šatní k bodu 7 – Iniciatíva stredné Slovensko – Zmluva o združení k bodu 7 – Iniciatíva stredné Slovensko k ...

Zobraziť aktualitu »

Nové knihy v našej knižnici

Obecná knižnica v spolupráci s OcÚ v Braväcove aj v roku 2017 podali projekt na doplnenie knižničného fondu. Boli sme úspešní a z Fondu na podporu umenia sme získali 1 000€ s 5% účasťou obce. Do knižnice zatiaľ pribudlo 118 nových knižničných jednotiek.  Knižnica ponúka služby bez poplatkov. Prehľad titulov v knižnici nájdete tu: Obecná knižnica

Zobraziť aktualitu »

Modernizácia rozhlasovej ústredne

Modernizácia rozhlasovej ústredne Oznamujeme občanom, že môžu využívať službu doručovania informácií a oznamov hlásených v obecnom rozhlase formou sms správ, prípadne emailov. V prípade záujmu o ponúkanú bezplatnú službu, je potrebné doručiť tieto kontakty  na obecný úrad. Žiadateľ tejto služby si môže vybrať, o aký typ oznamov má záujem(detský lekár, obvodný lekár, zubná lekárka, predaj zeleniny a ovocia, predaj iného tovaru, kultúrne a športové oznamy, iné oznamy…).

Zobraziť aktualitu »