Domov » Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Písomnosť je uložená na Obecnom úrade v Braväcove Občan: Janka Molnárová Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Braväcovo, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. Adresát si môže uloženú zásielku ...

Zobraziť aktualitu »

Zber plastov a skla

Dňa 14. novembra 2017 – utorok sa uskutoční  ZBER PLASTOV A SKLA.  Osobitne vytriedené plasty a sklo vo vreciach vyložte k bráne najneskôr do 7.00 hod. v utorok ráno

Zobraziť aktualitu »

Zber papiera a použitého oleja výmenou

Obecný úrad v Braväcove oznamuje, že dňa 14. novembra 2017 (utorok) sa v našej obci uskutoční ZBER PAPIERA a POUŽITÉHO OLEJA  (výmenou za utierky, vreckovky, toaletný papier) Predpokladaný začiatok od 8.30 hod. pred OcÚ. Ďalšie stanovištia a orientačné časy: 9:10 hod. – Ľuptáková Monika, číslo domu 210 9:20 hod. – Anna Skačanová, číslo domu 177 9:30 hod. – Tržnica 9:50 hod. – ...

Zobraziť aktualitu »

Modernizácia rozhlasovej ústredne

Modernizácia rozhlasovej ústredne Oznamujeme občanom, že môžu využívať službu doručovania informácií a oznamov hlásených v obecnom rozhlase formou sms správ, prípadne emailov. V prípade záujmu o ponúkanú bezplatnú službu, je potrebné doručiť tieto kontakty  na obecný úrad. Žiadateľ tejto služby si môže vybrať, o aký typ oznamov má záujem(detský lekár, obvodný lekár, zubná lekárka, predaj zeleniny a ovocia, predaj iného tovaru, kultúrne a športové oznamy, iné oznamy…).

Zobraziť aktualitu »