Domov » Tlačivá na stavebný úrad » Povolenie na odstránenie stavby