Domov » Úradná tabuľa » Návrh komunitného plánu sociálnych služieb

Návrh komunitného plánu sociálnych služieb

Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb  je vyvesený na úradnej tabuli obce a zverejnený na internetovej stránke v dňoch od 13. februára 2018 do 01. marca 2018.
Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienky ku Komunitnému plánu
sociálnych služieb obce Braväcovo v dňoch od 13. februára 2018 do 01. marca 2018.
Písomne na adrese: Obec Braväcovo, Braväcovo 196, 976 64  Braväcovo
alebo elektronickou poštou na adrese:  obecbravacovo@bravacovo.sk , alebo ústne do zápisnice v úradných hodinách na obecnom úrade.Verejné prerokovanie a pripomienkovanie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Braväcovo   sa uskutoční dňa 01.marca 2018 na rokovaní Obecného zastupiteľstva.

Priority rozvoja sociálnych služieb