Domov » Úradná tabuľa » Návrh záverečného účtu obce za rok 2017

Návrh záverečného účtu obce za rok 2017

Predloženie záverečného účtu Obce Braväcovo za rok 2017 na verejnú diskusiu

návrh záverečného účtu

Schválenie záverečného účtu bude predmetom rokovania OZ dňa 31.05.2018.