Domov » VZN č. 02/2016 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017 » VZN č. 02/2016 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017