Domov » Zasadnutia obecného zastupiteľstva » Dochádzka poslancov v roku 2016