Domov » Zasadnutia obecného zastupiteľstva » Pozastavenie výkonu uznesenia OZ č. 35/06/10/2016