Domov » Zasadnutia obecného zastupiteľstva » Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 03.11.2016