Domov » Zasadnutia obecného zastupiteľstva » Uznesenie zo zasadnutia OZ dňa 04.05.2017