Domov » Zasadnutia obecného zastupiteľstva » Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 06.10.2016