Domov » Zasadnutia obecného zastupiteľstva » Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 09.03.2017