Domov » Zasadnutia obecného zastupiteľstva » Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 14.12.2016