Domov » Zasadnutia obecného zastupiteľstva » Uznesenie zo zasadnutia OZ 23.03.2017