Domov » Zasadnutia obecného zastupiteľstva » Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 06.10. 2016