Domov » Zasadnutia obecného zastupiteľstva » Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 08.06.2017