Domov » Zasadnutia obecného zastupiteľstva » Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 09.03.2017