Domov » Zasadnutia obecného zastupiteľstva » Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 14.12.2016