Domov » Zasadnutia obecného zastupiteľstva » Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 14.07. 2016