Domov » Zasadnutia obecného zastupiteľstva » Zápisnica zo zasadnutia OZ 23.03.2017