Domov » Úradná tabuľa » Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

Miestna  volebná komisia v Braväcove, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  uverejňuje  výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali dňa 10. novembra 2018.

  1. Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov

 

P.

č.

Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát Počet platných hlasov
1. Peter Fraňa Slovenská národná strana 137
2. Jozef Srnka SLOVENSKÁ KONZERVTÍVNA STRANA 136
3. Peter Murgaš Slovenská národná strana 132
4. Zuzana Ľuptáková, Mgr. SLOVENSKÁ KONZERVTÍVNA STRANA 128
5. Valéria Šperková SLOVENSKÁ KONZERVTÍVNA STRANA 128
6. Adriana Gašperanová, Mgr. SLOVENSKÁ KONZERVTÍVNA STRANA 120
7. Peter Tréger SMER – sociálna demokracia 115

 

  1. Za starostu obce bol zvolený

 

P.

č..

Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát Počet platných hlasov
1. Peter Baliak, Ing. SLOVENSKÁ KONZERVTÍVNA STRANA 172

V Braväcove, dňa 12.novembra 2018

                                                                                                         Andrea Trégerová,v.r.

                                                                                                     predseda volebnej komisie

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby 

starostu obce

do obecného zastupiteľstva

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie a zverejnenie elektronickej adresy

Prílohy:

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania

na sobotu 10. novembra 2018

Informácie o Voľbách do orgánov samosprávy obcí 2018 na stránke Ministerstva vnútra SR

Oznámenie o určení počtu poslancov a určení volebného obvodu

Zverejnenie počtu obyvateľov