Domov » Úradná tabuľa » Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby 

starostu obce

do obecného zastupiteľstva

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie a zverejnenie elektronickej adresy

Prílohy:

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania

na sobotu 10. novembra 2018

Informácie o Voľbách do orgánov samosprávy obcí 2018 na stránke Ministerstva vnútra SR

Oznámenie o určení počtu poslancov a určení volebného obvodu

Zverejnenie počtu obyvateľov