Domov » Voľby a referendum

Voľby a referendum

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča

zákon_č._180/2014

zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľbu predsedu samosprávneho kraja

zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

do okrskovej volebnej komisie: obecbravacovo@bravacovo.sk

Voľby do NR SR v roku 2016

Ako sme volili – odpis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania

Informácie pre voliča

Hlasovanie

Hlasovací preukaz

Elektronická adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: luptakova@bravacovo.sk

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Žiadosť o vydanie hlasovacie preukazu a splnomocnenie na jeho prevzatie

Splnomocnenie

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR

Referendum

Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o vyhlásení referenda

Výsledky hlasovania

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014

VÝSLEDKY VOLIEB

rozhodnutie_o_vyhlaseni_volieb_191-2014

Pre Vašu potrebu dávame do pozornosti webovú stránku MV SR ohľadom volieb do orgánov samosprávy obcí:

http://www.minv.sk/?volby-oso2014

Prehľad termínov pre voľby do orgánov samosprávy  obcí 2014

prehľad termínov – komunálne voľby

oznámenie o počte obyvateľov

      Obecné zastupiteľstvo v Braväcove, uznesením č. 30/11/08/2014, určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Braväcove bude mať celkom 7 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode pre celú obec.

      Za zapisovateľku miestnej volebnej komisie bola menovaná Mgr. Mária Ľuptáková, Braväcovo 217,  tel. 048/6198132, 0902209195.

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov -starosta

Zoznam zaregistrovaných  kandidátov – poslanci