Domov » Voľby a referendum » Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov