Domov » VZN č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Braväcovo-012016-o-nakladani-s-komunalnymi-odpadmi-a-drobnymi-stavebnymi-odpadmi-na-uzemi-obce-bravacovo » VZN č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Braväcovo-012016-o-nakladani-s-komunalnymi-odpadmi-a-drobnymi-stavebnymi-odpadmi-na-uzemi-obce-bravacovo