Domov » Úradná tabuľa » ZBER VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU

ZBER VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU

V dňoch  14. – 25. marca 2018 sa uskutoční v našej obci zber veľkoobjemového odpadu. 

Kontajnery sú pristavané pri Turistickej ubytovni Kečka a na školskej záhrade oproti rodinnému domu číslo 206.

Potom budú kontajnery pristavené aj v iných častiach obce.  O presnom umiestnení a čase zberu v iných častiach obce budú občania včas informovaní.

Do veľkoobjemového odpadu PATRÍ: starý nábytok, matrace, koberce.

Do veľkoobjemového odpadu NEPATRÍ: biologický odpad, elektroodpad, nebezpečný odpad, stavebný odpad, sklo, papier, plasty.