Domov » Životné prostredie

Životné prostredie

OZNAMY O VÝRUBE DREVÍN – správne konania

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.  Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Braväcovo, Braväcovo 196, 976 64 Braväcovo,  alebo elektronicky na adresu: obecbravacovo@bravacovo.sk v lehote do 5-tych pracovných dní od zverejnenia informácie

Číslo: OCÚBR-S2017/00019